Articles

Nota de premsa: Ningú no pot ser multat o castigat per complir la llei

Llibertats entitat que agrupa a juristes catalans en defensa de l’estat de dret, ha elaborat un breu informe-guia amb les conseqüències que té pels ciutadans la convocatòria del referèndum il·legal del dia 1 d’octubre. Així mateix Llibertats posa a disposició de la ciutadania formularis de denúncia per a diferents situacions en què es poden trobar davant de l’1 d’octubre.

L’informe-guia que s’adjunta, posa de manifest que cap ciutadà podrà ser sancionat si no es presenta a formar part de les taules electorals com a president o vocal i adverteix de la possibilitat de qui acudeixi podria cometre un delicte en qualitat de cooperador necessari. L’informe destaca defectuosa tècnica legislativa que estableix la obligatorietat dels càrrecs i atorga facultats sancionadores a la sindicatura electoral però no estableix cap règim jurídic ni tipificació, ni tan sols l’import de les sancions, pel que qualsevol actuació en aquest sentit no només seria nul·la de ple dret sinó que aniria contra els principis bàsics del dret administratiu sancionador, el que posa de manifest novament la falta de respecte als principis del dret i de la democràcia de la llei del referèndum suspesa pel Tribunal Constitucional.

Davant la negativa del Govern de la Generalitat de respectar la suspensió del Tribunal Constitucional de la Llei del Referèndum, l’entitat ha decidit iniciar una actuació en defensa d’aquells ciutadans que vegin els seus drets conculcats per l’organització de l’1 d’octubre.

En aquest sentit, i conscients que la ciutadania no té cap obligació de participar en aquest referèndum declarat il·legal, la nostra entitat posa a disposició al seu web llibertats.cat formularis de denúncia –recolzats per in informe jurídic que també es pot consultar en el mateix lloc web- que poden ser utilitzats per qualsevol ciutadà que vegi conculats els seus drets per l’actuació de l’administració de la Generlaitat de Catalunya.

Els formularis tenen format de denúncia, pel que ha de quedar clar que la seva presentació no suposa cap despesa present o futura pel denunciant i volen actuar amb la lògica de posar en coneixement de la justícia qualsevol fet en torn a l’organització de l’1 d’octubre que vulneri la suspensió de la Llei del Referèndum d’Autodeterminació.

Els ciutadans han de tenir clar que no atendre el requeriment de la Generalitat pel que fa a l’1 d’octubre és complir la llei i ningú no pot ser multat o castigat per complir la llei.

Els formularis que es posen a disposició són:
– Denúncia de qualsevol funcionari o treballador públic cridat a formar part de l’organització de l’1 d’octubre.
– Denúncia de qualsevol funcionari o treballador públic cridat a obrir un equipament públic l’1 d’octubr
– Denúncia de qualsevol ciutadà cridat a formar part d’una mesa electoral, amb la conseqüent vulneració de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i les conseqüències penals i indemnitzatòries que això pugui suposar.
– Denúncia de qualsevol ciutadà pel fet d’haver estat sortejat, tot i no ser escollit, en el tràmit de les taules electorals amb la conseqüent vulneració de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i les conseqüències penals i indemnitzatòries que això pugui suposar.

Per a més informació 653 67 66 50