Notícies

LLIBERTATS RECORDA LA LEGALITAT DE LES MESURES DEL 155

LLIBERTATS RECORDA LA LEGALITAT DE LES MESURES PROPOSADES PEL GOVERN D’ESPANYA I SOL·LICITA A PUIGDEMONT QUE COMPAREGUI DAVANT EL SENAT

L’associació de juristes catalans “Llibertats”, davant les reiterades manifestacions de diferents membres del govern de la Generalitat, que han qualificant com a “cop d’estat” la proposta del Govern d’Espanya per a l’aplicació de les mesures conduents a garantir el compliment de les obligacions constitucionals i la protecció de l’interès general, efectua les següents manifestacions:

A) Les mesures proposades pel Govern suposen l’exercici de la facultat prevista i regulada en l’article 155 de la Constitució Espanyola. En cap cas l’actuació del Govern seguint els llits establerts en el nostre ordenament jurídic, i en la seva norma fonamental democràticament aprovada i confirmada pels espanyols, pot qualificar-se com a “cop d’estat”; i més quan aquesta afirmació prové de qui sistemàticament i en forma reiterada ha vingut incomplint la llei i les resolucions judicials, situant-se fos de l’estat de dret, i fins i tot impedint el debat democràtic al Parlament de Catalunya.
B) Les mesures proposades pel Consell de Ministres han estat adoptades previ consens amb els principals partits de l’arc parlamentari, que van obtenir en les passades eleccions generals 16.454.663. vots que representen el 68,74 % dels vots emesos. Definir com a “cop d’estat” el confirmat pels principals partits polítics que representen, no solament una immensa majoria d’escons, sinó també la gran majoria dels vots, resulta paradoxal si ho comparem amb la minsa majoria que dóna suport al processo independentista al parlament de Catalunya.
C) Hem de recordar que l’article 155 de la Constitució Espanyola (inspirat en l’article 37 de la Llei Fonamental de Bon), és homologable en bona part de les Constitucions dels estats democràtics del nostre entorn, amb sistemes federals o altament descentralitzats, que compten amb mecanismes similars a l’establert en la nostra Constitució.
D) Així mateix, hem de recordar que les mesures proposades hauran de ser aprovades pel Senat com a càmera de representació territorial, els membres de la qual han estat triats democràticament.
I) I finalment hem de reiterar, com a demòcrates i com a juristes, que no podem en cap cas acceptar que es pretengui una declaració d’independència sobre la base del suposat “mandat” d’un referèndum il·legal, sense cap garantia, i convocat en contra dels més elementals principis democràtics i dels codis internacionals de bones pràctiques en processos refrendaris.

Per tot això, com a juristes i com a ciutadans, no podem acceptar que s’intenti tergiversar, qualificant-la de “cop d’estat”, l’adopció d’una sèrie de mesures que resulten conformes amb la legalitat vigent, que es tramiten pels procediments legal i democràticament establerts a aquest efecte, i que han estat proposades precisament per recuperar el marc jurídic infringit. Per tot això, apel·lem al President de la Generalitat perquè eviti la consumació de la greu crisi institucional que fractura la nostra societat i provoca una greu deterioració en la nostra economia, en haver-se situat a les institucions autonòmiques al marge de la legalitat vigent, i sol·liciti comparèixer en forma immediata davant la Cambra alta en el tràmit previst a aquest efecte, per anunciar l’adopció de les mesures necessàries per a la restauració de la legalitat infringida, que evitin la definitiva aprovació per la Càmera de la proposta del Govern d’Espanya en aplicació del previst en l’article 155 de la Constitució.

Barcelona, 23 d’octubre de 2017

Neteja

Ressalta les paraules desconegudes

Utilitza les formes valencianes