El manifest

“EL DRET, AL SERVEI DE LES LLIBERTATS”

Els juristes que subscrivim, apel·lant a la llarga tradició jurídica catalana, que honorem, caracteritzada històricament pel rigor científic del seu discurs, cridem l’atenció de la societat catalana sobre les qüestions següents:

1º. No hi ha autèntica democràcia fora de l’Estat de Dret i de l’imperi de la llei. El marc jurídic establert en els Estats de Dret evoluciona i ha d’evolucionar pacíficament, dins de l’àmbit previst, tot canviant i adequant el seu ordenament en funció dels signes dels temps i de les necessitats bàsiques dels ciutadans, en els quals resideix amb caràcter exclusiu la sobirania de l’Estat, com s´esdevé a totes les democràcies del nostre entorn.

2º. Resulta preocupant constatar com últimament, especialment des d’alguns sectors i mitjans, s´estan utilitzant, al debat públic, termes i conceptes jurídics sense el mínim rigor exigible.

3º. Qüestionar els fonaments de l’Estat de Dret, menystenint els òrgans encarregats d’aplicar les lleis, mitjançant les seves resolucions de caràcter jurisdiccional així com aquelles del màxim intèrpret de la Constitució, no és en cap cas una opció lícita ni legítima. Això suposa, a més, posar en perill el nostre sistema de drets i llibertats nascut amb el pacte constitucional, fruit de l’esforç i compromís de tots.

4º. La plena garantia dels drets i llibertats dels ciutadans, en el marc de la Unió Europea, únicament és possible des del respecte a l’ordenament jurídic de la Unió i dels seus Estats membres. En el marc de la construcció europea no hi caben postures unilaterals ni maximalistes; ni tampoc hi cap postular o intentar legitimar la transgressió del marc jurídic vigent.

5º. En conseqüència, hem d’exigir que el debat públic recuperi, en primer lloc, el rigor jurídic perdut; i, en segon lloc, que es desenvolupi en el marc del necessari respecte a les lleis i a les decisions dels tribunals encarregats de fer-les complir, garants de la nostra convivència pacífica i dels drets i llibertats de tots.

Barcelona, gener de 2017.