Què és LLIBERTATS?

L’associació de juristes que forma LLIBERTATS volem fer una crida a la ciutadania catalana per tal que s’adherei-xi al manifest que els representa i sigui fidel a la traducció jurífica catalana.

El nostre objectiu principal és que el debat públic recuperi el rigor jurídic perdut, així com que es desenvolupi en el marc necessari respecte a les lleis i a les decisions dels tribunals encarregats de fer-les complir.

No anem en contra de res ni de ningú; el que volem és donar un toc d’atenció per defensar l’Estat del Dret dins de l’entorn jurídic català.

Des de LLIBERTATS, qualsevol membre que s’adherei-xi al nostre manifest podrà exposar les seves preocupacions i peticions respecte l’Estat del Dret.